Headerbild

Nytt medlemsår -Licenser 2022

2021-12-02 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Licenser 2022

För att få ut din licens måste du vara medlem i en klubb samt att medlemsavgiften för året är betald till klubbens bankgironummer som är 795-6022.
Om du inte redan är medlem betalar du först medlemsavgiften enligt instruktionerna nedan och sedan ansöker du om medlemskap via formuläret på hemsidan www.smkhedemora.se
Du får inte ut din licens för 2022 i Svemo TA eller LOTS om du inte betalat ditt medlemskap, då alla licensköp avs 2022 är spärrade tills medlemsavgiften erlagts 

Betalning görs genom att betala till bankgironummer 795-6022, enskilt medlemsskap 300 kronor, familjemedlemsskap 500 kr (krav: folkbokförda på samma adress)
Ange personnummer, namn och sektion på inbetalningen

Familjemedlemsskap
Gör precis som ovan och sedan skickar du ett mejl till klubbens kassör Susanne Jonsson, jonsson.susanne@telia.com med namn och personnummer (10 siffror) på alla de som ingår i familjemedlemsskapet.