Headerbild

Nytt medlemsår - Licenser 2024

2023-11-29 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Licenser 2024

För att få ut din licens måste du vara medlem i en klubb samt att medlemsavgiften för året är betald till klubbens bankgironummer som är 795-6022.
O
m du inte redan är medlem betalar du först medlemsavgiften enligt instruktionerna nedan och sedan ansöker du om medlemskap
Du får inte ut din licens för 2024 i Svemo TA eller LOTS om du inte betalat ditt medlemskap, då alla licensköp avs 2024 är spärrade tills medlemsavgiften erlagts 

Betalning görs genom att betala till bankgironummer 795-6022, enskilt medlemskap 300 kronor, familjemedlemskap 500 kr (krav: folkbokförda på samma adress)
Ange personnummer, namn och sektion på inbetalningen

Familjemedlemskap
Gör precis som ovan och sedan skickar du ett mejl till klubbens kassör Susanne Jonsson, medlem@smkhedemora.se med namn och personnummer (10 siffror) på alla de som ingår i familjemedlemskapet.