Headerbild

Bli medlem

Om du vill bli medlem skickar du ett mail med namn, adress, personnummer samt sportgren till medlem@smkhedemora.se samt betalar in medlemsavgiften

Medlem 2023:

Klubbens bg 795-6022, 300 kr enskilt medlemskap - 500 kr familjemedlemsskap - ange personnummer och sportgren på inbetalningen.

Maila vilka som ska ingå i familjemedlemsskapet (förutsätter att man är skriven på samma adress) till medlem@smkhedemora.se