Headerbild

Medlemsavgift

För att få ut din licens måste du vara medlem i en klubb samt att medlemsavgiften för året är betald, klubbens bankgironummer 795-6022.

Om du inte redan är medlem betalar du först medlemsavgiften enligt instruktionerna nedan och sedan ansöker du om medlemskap.


 

Avgifter

Enskilt medlemskap

300 kr/år

Familjemedlemskap (endast boende på samma adress)

500 kr/år

Om du vill använda någon av SMK Hedemoras anläggningar för träning behöver du också betala en träningsavgift

Betalning

Betalning görs genom att skicka korrekt belopp till bankgironummer 795-6022.

Ange personnummer, namn och sektion på inbetalningen

 

Familjemedlemsskap

Gör precis som ovan och sedan skickar du ett mejl till klubbens kassör Susanne Jonsson, medlem@smkhedemora.se med namn och personnummer (10 siffror) på alla de som ingår i familjemedlemsskapet.
Detta skall göras därför att all denna information inte får plats i meddelandefältet på din internetbank.